Search

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1. Αναγκαστικός Νόμος 1362/1949 “Περί ιδρύσεως….ανά το Κράτος Βιβλιοθηκών”
 2. Ν.2113/52, τροποποιεί τον 1362/ 1949 τροποποιεί τον 1362/ 1949
 3. Ν.415 της 10/17-8-76 τροποποιεί τον 1362/ 1949
 4. Υ.Α ΙΖ/672/22-6-98 “Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών”
 5. Υ.Α.ΙΖ/309/8-3-2001 Συμπλήρωση της προηγουμένης
 6. Υ.Α/ΙΖ/991/12-10-2001 (ΦΕΚ Β 1328 ) Συμπλήρωση Υ.Α ΙΖ/672/22-6-98
 1. Να ενθαρρύνει την αυτομόρφωση, τη συνεχή ενημέρωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, πληροφοριακών αλλά και ψυχαγωγικών αναγκών των κατοίκων της Σιάτιστας.
 2. Να συνεισφέρει στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολείων της πόλης της Σιάτιστας και της ευρύτερης περιοχής.
 3. Να υποστηρίζει και να προάγει τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο χώρο αναφοράς της, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας σε κάθε μορφή (βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κ.λ.π.).
 4. Να ενημερώνει και να καθοδηγεί με κάθε τρόπο, τους χρήστες αλλά και τους συλλογικούς φορείς της Σιάτιστας για την χρήση των υπηρεσιών της.
 5. Να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ζωής της Σιάτιστας με πραγματοποίηση συνεδρίων, εκθέσεων, εορτασμού επετείων, βιβλιοπαρουσιάσεων,κινηματογραφικών προβολών,ομιλιών, διαλέξεων, διαγωνισμών ποίησης, διηγήματος και γενικότερα κάθε είδους πνευματικών εκδηλώσεων και να συνδιοργανώνει αντίστοιχες εκδηλώσεις με άλλους ομοειδείς φορείς.
 6. Να φροντίζει για την απόκτηση (βιβλίων και περιοδικών, εφημερίδων ) κ.λπ. έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα χρησιμοποιείται από το αναγνωστικό κοινό.
 7. Γενικά να λειτουργεί ως τοπικό Κέντρο Πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία, να παρέχει τις υπηρεσίες της ισότιμα προς όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή κοινωνικής θέσης.
 8. Να συγκεντρώνει, έγγραφα ή χάρτες από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία μέχρι σήμερα, κάθε είδους αυτόγραφα και επιστολές, εικόνες ή χαλκογραφίες και γενικότερα κάθε γραπτό μνημείο της εθνικής ιστορίας.

Η Βιβλιοθήκη έχει ως στόχους : 

 1. Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές ή άλλες δραστηριότητες της πόλης.
 2. Τη σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών της και των κατοίκων της πόλης σε όλους τους τομείς του επιστητού.
 3. Τη συνεχή έρευνα και προώθηση των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή της στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
 4. Τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, αλλά, και τη σωστή εφαρμογή αυτών των εξελίξεων για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 5. Την εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για την εναρμόνιση της λειτουργίας της με άλλες Βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 6. Την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων αλλά και την φροντίδα για εξασφάλιση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη Βιβλιοθήκη, για τη στήριξη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
  1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
   • Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της με δικαίωμα δανεισμού έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Σιάτιστας και των οικισμών που θα εξυπηρετεί η Κινητή Βιβλιοθήκη, ύστερα από αίτηση εγγραφής τους στο Αρχείο Χρηστών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ) και αφού προμηθευτούν την Κάρτα Δανεισμού. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ)
    Όσοι δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο αποκτούν δικαίωμα χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης με επίδοση της ταυτότητας τους στον αρμόδιο υπάλληλο.
   • Η Bιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης εκτός από το τμήμα των παλαιών βιβλίων που βρίσκονται στους κλειστούς βιβλιοστάτες, βιβλίων που βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης και βιβλίων που είναι ακατάτακτα. Πρόσβαση στα βιβλία αυτά θα γίνεται ύστερα από έγγραφο αίτημα (υπόδειγμα ΙΙΙ) μέσω των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα ,αφού προηγηθεί συνεννόηση με το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης
   • Ο δανεισμός υλικού γίνεται σύμφωνα με κανόνες οι οποίοι γνωστοποιούνται στους χρήστες από την Κεντρική Βιβλιοθήκη κατά την εγγραφή τους. (έντυπο 1) και αναφέρονται στην παράγραφο Δ του κανονισμού.
   • Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από την ειδική συλλογή (παλαιά βιβλία, σπάνια βιβλία χάρτες, έγγραφα κ.λπ.), το πληροφοριακό υλικό (Reference Books) – εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, και CD-ROM’s, κ.λ.π.
  2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
   • Οφείλουν να έχουν μαζί τους, κατά την είσοδο στο χώρο της βιβλιοθήκης την κάρτα δανεισμού.
   • Οι χρήστες υποχρεούνται με την είσοδό τους στο χώρο της βιβλιοθήκης, να αφήνουν τις τσάντες – σάκους στον ειδικό χώρο φύλαξης στο σημείο δανεισμού.
   • Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης, τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, τα ποτά ,τα φαγητά, η χρήση κινητού τηλεφώνου.
   • Η συμπεριφορά των χρηστών μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι κόσμια, να αποφεύγουν τις φωνές, την πρόκληση θορύβων και να επιδεικνύουν σεβασμό στους υπόλοιπους αναγνώστες και στο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Στην αντίθετη περίπτωση το προσωπικό της βιβλιοθήκης μπορεί να ζητήσει την αποχώρησή τους από το αναγνωστήριο και γενικότερα το χώρο της βιβλιοθήκης. Ο χρήστης, αν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτησή του η τη γενικότερη αντιμετώπισή του από τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης απευθύνεται στο διευθυντή ή τον αναπληρωτή του.
   • Οι χρήστες πρέπει να σέβονται τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ.).
   • Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν. Μετά τη χρήση τους, τα παραδίνουν στον υπεύθυνο για το δανεισμό υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.
    Οι χρήστες που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό και ασυνέπεια προς τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης αποκλείονται από τη χρήση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης και απόφαση του Διευθυντή της.
 • Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό τεκμηρίων και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία του χρήστη:

  • ονοματεπώνυμο,
  • δ/νση μόνιμης κατοικίας,
  • τηλέφωνα,
  • ιδιότητα του χρήστη,
  • αριθμό μητρώου του Αρχείου Χρηστών της βιβλιοθήκης.

  Σε περίπτωση ανήλικων χρηστών, οι οποίοι και αποτελούν το πλέον αγαπητό και αξιοπρόσεκτο τμήμα των χρηστών, θα προστίθενται και τα αντίστοιχα στοιχεία των κηδεμόνων τους οι οποίοι και θα υπογράφουν την σχετική αίτηση εγγραφής τους στα Αρχεία Χρηστών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV).

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνονται και σε κωδικό ραβδικωδικοποίησης (Barcode).
  Η κάρτα είναι απολύτως προσωπική, τα στοιχεία της συμπληρώνονται από το δελτίο ταυτότητας του χρήστη, χρησιμοποιούνται μόνο από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης (προσωπικά δεδομένα).

  Η κάρτα δεν εκχωρείται σε άλλους. Ο χρήστης που θα παραχωρήσει σε άλλον την κάρτα του διαγράφεται από το αρχείο χρηστών.

  1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
   • Δανείζεται όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης εκτός από τα πληροφοριακά, και το υλικό της ειδικής συλλογής (παλαιά και σπάνια βιβλία, χάρτες), το ηλεκτρονικό υλικό.
   • Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας δανεισμού. Η κάρτα είναι απαραίτητη για κάθε δανεισμό ή επιστροφή υλικού στη Βιβλιοθήκη.
   • Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταφέρεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του
   • Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
   • Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
   • Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης, έχει δικαίωμα να δανειστεί μέχρι τρεις (3) τίτλους βιβλίων, για (3) τρεις εβδομάδες και 3 περιοδικά για μία εβδομάδα.
    Ε.1.6 Ο χρήστης έχει δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού βιβλίου ύστερα από επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει κράτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο , οπότε και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.
    Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης του βιβλίου έως και δύο φορές,10 ημέρες για κάθε ανανέωση βιβλίου, εκτός αν έχει αυξημένη ζήτηση. Για τα περιοδικά δεν ισχύει ανανέωση .Για την ανανέωση ο χρήστης πρέπει να φέρει το υλικό στη Βιβλιοθήκη πριν ή την ημέρα της επιστροφής του. Μπορεί επίσης να ζητήσει ανανέωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail: biblsia@otenet.gr) ή να ζητήσει τηλεφωνική ανανέωση ,αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
    Μετά τη δεύτερη ανανέωση ο ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί το ίδιο υλικό, πριν περάσει 1 εβδομάδα από την ημέρα επιστροφής του.
   • Στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη θα προβαίνει σε τηλεφωνική υπενθύμιση μετά την πάροδο μίας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία επιστροφής. Το ίδιο θα γίνεται και μετά την πάροδο και της δεύτερης εβδομάδας. Μετά την πάροδο ενός (1) μήνα χωρίς καμία απάντηση ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού και ενημερώνεται γραπτώς γι’ αυτό. Είναι προφανές ότι, εφόσον δεν τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ο χρήστης εξακολουθεί να μην έχει δικαίωμα δανεισμού.
   • Οι χρήστες που επιστρέφουν εκπρόθεσμα δανεισμένο υλικό, χάνουν το δικαίωμα δανεισμού.
   • Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης, έχει δικαίωμα κράτησης έως και τρεις (3) τίτλους βιβλίων.
   • Οι κρατήσεις γίνονται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου (έντυπο 2) που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη και τηρείται σειρά προτεραιότητας στη ζήτηση των βιβλίων.
  2. ΦΘΟΡΑ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ
   Ο δανειζόμενος υποχρεούται να επιστρέψει το υλικό στην κατάσταση που το δανείστηκε, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά ή να απολέσει το υλικό. Ο χρήστης που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση, πρέπει να το αντικαταστήσει ή αν, αυτό δεν υπάρχει στο εμπόριο, να το αντικαταστήσει με βιβλίο της ίδιας τρέχουσας αξίας και του ιδίου θέματος το οποίο θα προτείνεται από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.
  • Λειτουργεί το δανειστικό τμήμα – αναγνωστήριο, που αποτελεί τον κυρίως χώρο της Βιβλιοθήκης. Διαθέτει τον αναγκαίο χώρο και εξασφαλίζει την ελεύθερη προσπέλαση στις συλλογές, στα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών και το πληροφοριακό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό).Χρήση του χώρου του αναγνωστηρίου μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε τηρώντας του όρους του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
  • Υπάρχει δυνατότητα χρήσης του Διαδικτύου και on-line σύνδεσης με όλες τις Δημόσιες, Δημοτικές και Λαϊκές Βιβλιοθήκες καθώς και με άλλες ελληνικές επιστημονικές βιβλιοθήκες, και μέσω του προγράμματος «Δίκτυο βιβλιοθηκών Ν.Κοζάνης» του ΙΝΒΑ.
  • Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για χρήση των Η/Υ πρέπει να προμηθεύονται την ειδική κάρτα.
  • ‘Oλοι οι χρήστες μπορούν να ζητούν φωτοτυπίες που θα εκδίδουν οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης και όχι πάνω από 20 σελίδες ανά χρήστη σε διάστημα 10 ημερών, δεν εκδίδονται φωτοτυπίες από παλαιά βιβλία, σπάνια ή χάρτες, παρά μόνο ύστερα από έγκριση του Διευθυντή που θα αποφανθεί σε τεκμηριωμένο αίτημα. Γενικότερα η αναπαραγωγή τεκμηρίων προσαρμόζεται στη διαμορφούμενη εκάστοτε νομοθεσία.
   Η κάθε σελίδα φωτοτυπίας Α4 χρεώνεται με 0,05 Ευρώ.
  • Οι χρήστες μπορούν ύστερα από την απόκτηση της ειδικής κάρτας να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του υπολογιστή της βιβλιοθήκης με την ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου.
  • Η βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Lazer και inkjet 0,05 Ευρώ, η ασπρόμαυρη σελίδα Α4 και 0,20 Ευρώ, η έγχρωμη Α4.

  Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βιβλιο-καταλόγου (κατά συγγραφέα και κατά θέμα-τίτλο), ο οποίος θα εξυπηρετεί όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

  Η αναζήτηση του υλικού θα μπορεί να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο χρήστης (τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, θέμα, ISBN κ.λ.π.). Η ηλεκτρονική καταγραφή και ανάλογη χρήση της θα ξεκινήσει από το παιδικό τμήμα.Προβλέπεται η χρήση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ. 5 που δίνει και τη δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων για το δανεισμό και την κίνηση των τεκμηρίων από τους χρήστες.

  Είδη υλικού της Βιβλιοθήκης
  Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2789, οι κύριες κατηγορίες του υλικού της βιβλιοθήκης (μέσα σε παρένθεση σημειώνεται το καθεστώς δανεισμού) είναι:

  • Μονογραφίες (δανείζονται)
  • Περιοδικά (δανείζονται)
  • Χάρτες ( δεν δανείζονται)
  • Διάφορα πληροφοριακά έντυπα (pamphlets) ( δεν δανείζονται)
  • Πρότυπα (δεν δανείζονται)
  • Διδακτορικές διατριβές (δανείζονται)
  • Χειρόγραφα και αρχεια του υλικού (δεν δανείζεται)
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (δεν δανείζονται)
  • Κυβερνητικές εκδόσεις (δεν δανείζονται)
  • Τεχνικές εκδόσεις (δανείζονται)
  • Εφημερίδες (δεν δανείζονται)
  • Περιλήψεις(abstracts) (δεν δανείζονται)
  • Πληροφοριακό υλικό (δεν δανείζονται)
  • Φωτογραφίες (δεν δανείζονται)
  • CDs και DVD (δανείζονται)
  • CD-ROMs, δίσκοι, διαφάνειες, κασέτες (δεν δανείζονται)


  Στην περίπτωση πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου υλικού, ένα αντίτυπο θα παραμένει πάντα στη βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

  Γενικά για οποιαδήποτε πρόσκτηση λαμβάνεται υπόψη η παράγραφος 1.3 της Υπουργικής απόφασης ΙΖ/309 / 8-3-2001 Προτάσεις για πρόσκτηση υλικού μπορούν να κάνουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης σε ειδικά έντυπα ( έντυπο 3) που θα βρίσκονται παντού στο χώρο της Βιβλιοθήκης ή μπορούν να τα ζητήσουν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, για να τα συμπληρώσουν. Η Εφορεία της Βιβλιοθήκης μαζί με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αποφασίζουν ποιο υλικό θα προωθηθεί σύμφωνα με την αναγκαιότητά του για σύντομη αγορά, καθώς και για το πόσα αντίτυπα θα αποκτηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των χρηστών.

  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 7:45π.μ. – 2:45μ.μ.
  Τετάρτη 8:00 π.μ – 9:00 μ.μ.

  Κάθε 5 χρόνια γίνεται απογραφή του υλικού της βιβλιοθήκης και μετά απολογιστική έκθεση για υλικό που έχει χαθεί, καταστραφεί ή πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( &1.5 Υ.Α.ΙΖ/309/8-3-2001 ) της να αποσυρθεί.

  Για το χρονικό διάστημα της απογραφής αναστέλλεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, αφού πρώτα ειδοποιηθεί το κοινό.

  Το περιεχόμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αναθεωρείται κάθε τρία χρόνια, ώστε να συγκλίνει με τις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και της κοινότητας και τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στη Βιβλιοθήκη. Για την αναθεώρηση συντάσσεται ειδικό πρακτικό της εφορείας της Βιβλιοθήκης.

  Ο Κανονισμός και οι αναθεωρήσεις αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης. Αντίγραφό του υπάρχει στα γραφεία του Διευθυντή και του προσωπικού.

  Συντάσσεται περίληψη των κυριοτέρων διατάξεων που αναφέρονται στους χρήστες, φωτοτυπείται και διανέμεται στους χρήστες.

  Μαζί με την πρώτη διανομή της κάρτας δανεισμού διανέμεται και ερωτηματολόγιο ( έντυπο 4) για τη χάραξη της πολιτικής ανάπτυξης της συλλογή.

  Για την επιτυχία των στόχων της η Βιβλιοθήκη οφείλει να είναι κατά το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένη για τις πραγματικές ανάγκες του κοινού της.

  Έτσι, μια φορά τον χρόνο κάνει σχετική έρευνα με διανομή κατάλληλου ερωτηματολογίου (έντυπο 4) και αξιοποιεί στατιστικά τις πληροφορίες από την διακίνηση των βιβλίων και γενικότερα των τεκμηρίων.

  Δίνεται η δυνατότητα προσφοράς εθελοντικής εργασίας από χρήστες μέλη Συλλόγων( Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης)

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Αρχείο Χρηστών
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ Κάρτα δανεισμού
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ αίτηση για πρόσβαση στο κλειστό τμήμα της βιβλιοθήκης
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV Αίτηση εγγραφής στο Αρχείο Χρηστών

  Έντυπο 1..περίληψη κανονισμού (τρίπτυχο )
  Έντυπο 2..κράτηση βιβλίου
  Έντυπο 3..προτάσεις πρόσκτησης υλικού
  Έντυπο 4..ερωτηματολόγιο