ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2015
Ιούλιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος  προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος  -  προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)

2016
Ιανουάριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Φεβρουάριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Μάρτιος  προβολη αρχειου (.pdf)
Απρίλιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Μάιος  -  προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούνιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούλιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος  προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)2017
Ιανουάριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Φεβρουάριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Μάρτιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Απρίλιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Μάιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούνιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούλιος  προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος  - προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος  προβολή αρχείου (.pdf)