ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2015
Ιούλιος                 προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος          προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος       προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος          προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος          προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος         προβολή αρχείου (.pdf)

2016
Ιανουάριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Φεβρουάριος     προβολή αρχείου (.pdf)
Μάρτιος              προβολή αρχείου (.pdf)
Απρίλιος              προβολή αρχείου (.pdf)
Μάιος                   προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούνιος                 προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούλιος                 προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος          προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος       προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος          προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος          προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος         προβολή αρχείου (.pdf)2017
Ιανουάριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Φεβρουάριος     προβολή αρχείου (.pdf)
Μάρτιος              προβολή αρχείου (.pdf)
Απρίλιος             προβολή αρχείου (.pdf)
Μάιος                  προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούνιος                προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούλιος                προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος         προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος      προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος        προβολή αρχείου (.pdf)

2018
Ιανουάριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Φεβρουάριος     προβολή αρχείου (.pdf)
Μάρτιος              προβολή αρχείου (.pdf)
Απρίλιος             προβολή αρχείου (.pdf)
Μάιος                  προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούνιος                προβολή αρχείου (.pdf)
Ιούλιος                προβολή αρχείου (.pdf)
Αύγουστος         προβολή αρχείου (.pdf)
Σεπτέμβριος      προβολή αρχείου (.pdf)
Οκτώβριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Νοέμβριος         προβολή αρχείου (.pdf)
Δεκέμβριος        προβολή αρχείου (.pdf)